Събития

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 27-28 февруари 2018 г. Място:БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ /БАН/,гр. София, ул.“15 ноември“№1

    ТЕМА: „РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВOЙНА /1877-1878 г./ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ. БАЛКАНИТЕ И РУСИЯ: 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Историческо значение, геополитически последствия и актуални измерения“   ОРГАНИЗАТОРИ: Фондация...