Хан Аспарух

Posted By on 22.02.2016

хан аспарух

Хан Аспарух е български владетел и основател на българската държава. Наричан е още Първостроителят. Произхожда от рода Дуло, който е управляващ род във Велика България от 628 г. Нищо не е известно за живота на Аспарух до 671 г. Обстоятелството, че след разгрома на Велика България значителна част от населението го последва в похода на запад подсказва за достатъчния авторитет, който той е имал сред българите към този момент.

През 671 г. Велика България е разгромена от Хазарски хаганат. Една част от населението (предимно от племената кутригури и оногундури), наброяваща общо към 120-150 хил. души, начело с Аспарух се оттегля на запад от основната територия на Велика България, отвъд р. Днепър. Предвид постоянната заплаха от хазарски атаки от изток Аспарух разполага центъра на владенията си при устието на р. Дунав.

Годината 681 станала повратен момент в историята на българската държава. През пролетта на 681 г. прабългарите, вече в съюз със славяните, подновили нападенията си срещу византийските градове и крепости. Император Константин ІV сключил мир с новата държава поради невъзможност да се справи с нея. С този акт Византия признала едно незапомнено поражение и легитимирала новата държава. Византия официално признала една нова политическа реалност – България.

Името на хан Аспарух се свързва с построяването на град Плиска – първата българска столица. Друго забележително дело на Аспарух било построяването на “великия презид”, т.е. ров от Дунав до морето. Това е прочутия земен вал, който пресича цяла Северна Добруджа от град Черна вода на Дунав до Кюстенджа на Черно море. На места запазената част на вала е широка в основата си 15 м, а на височина достига 3,5 м. Валът е трябвало да спира прииждащите хазарски племена.

Освен качествата на войник и неуморен строител Аспарух е притежавал и изключителен политически талант.

В годините на тежка криза и заплаха за българската държавност именно Аспарух е човекът, отстоял единството на българите, отблъснал всички външни заплахи, разширил територията на държавата, преутвърдил ролята ? на европейската политическа сцена. Аспарух е владетелят, считан за основен фактор за стабилизирането и укрепването на и досега съществуващата държава България и неговият принос за последващото 1300 годишно битие на българи и България в този регион е решаващ. По негово време България е значителна европейска сила, отстъпваща само на Византия и Хазария. Армията ? наброява общо към 50 хил. войници и води активни военни действия често и на два фронта.

Хан Аспарух е избран под номер три в класацията „Великите българи“ на Българската национална телевизия. Името му носи град Исперих и на него е кръстена улица в много български градове. На основателя на България са посветени много филми и книги. Един от най-големите мостове в България е Аспаруховият мост във Варна.

Вашият коментар