За нас

Платформа, замислена и създадена с идеята за единение на българския народ, за въздигане на неговия духовен, исторически, културен, стопански и демографски потенциал, с едничка цел – oпазване, съхранение и развитие на националната традиция на отечеството.
Въпросът, към всички които се чувстват българи днес е искаме ли, ние българите да имаме собствена държава?

  • Физическа българска държава – аспарухова….
  • Духовно-апостолска, кирило – методиева….
  • Свободна – по левски възрожденска….

Чрез платформата МОРАЛ, призоваваме за обединение на:

  • Всички изявени българи, оставили ярка следа със своето творчество, житейски пример и дела;
  • Всички способни, порядъчни, благоразумни с чувство за мярка сънародници, тук и по света;

Ратуваме за възстановяване и укрепване на вярата в националния идеал , за приемствеността и връзката между днешна българия и вековете български. Днешните и утрешни поколения трябва да знаят повече за величието на нашата земя и култура, за явлението български език, с него ще творим и съграждаме заедно съвременната ни държавност!!!
Нито един проблем не бива да се решава извън нормите на морала.

И нека, както е казано в библията….

благодатта на нашия господ иисус христос и любовта на бога отца и общението на светия дух да бъде с всички вас.

София, 19.02.2015г.