ДЕКЛАРАЦИЯ По повод спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13.09.2019 г.

Posted By on 20.09.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ

По повод спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13.09.2019 г. и продължаващото отсъствие на адекватна реакция на компетентните органи и демонстрираната от тях пълна безпомощност и липса на визия на обществените медии,

Ние, представителите на граждански сдружения и организации, обединени от общата ни загриженост за стабилността на институциите, настояваме:

1. „Комисията за култура и медии“ към Парламента незабавно да организира и проведе обществена дискусия за мястото и ролята на обществените медии (БНТ и БНР), на основата на която да се разработи нов Закон за радиото и телевизията, който да определи адекватните обществени цели на двете институции и да регламентира независим бюджет по подобие и аналог с бюджета на Съдебната власт, да предложи нов начин за формиране на СЕМ с участието на представители на обществеността.

2. При бездействие на Парламентарната комисия очакваме Президента на Р България г-н Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност по тази тема, най-късно до края на месец ноември тази година.

Надяваме се политически отговорните фактори да осъзнаят, че имат последен шанс да прекратят агонията в обществените медии и в медийния регулатор, преди задаващата се медийна анархия да погълне и медиите, и регулатора и самите тях.

Сдружение „Инициатива Единение“
Международна организация за реална алтернатива-„МОРАЛ“
Асоциация „Национална Сигурност“-„НАС“

Вашият коментар