ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 27-28 февруари 2018 г. Място:БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ /БАН/,гр. София, ул.“15 ноември“№1

Posted By on 23.02.2018

 

 

ТЕМА:

„РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВOЙНА /1877-1878 г./

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ.

БАЛКАНИТЕ И РУСИЯ: 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО.

Историческо значение, геополитически последствия и актуални измерения“

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 • Фондация „Славяни“;
 • Национална асоциация за международни отношения /НАМО/;
 • Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД.
 • Българско дипломатическо дружество /БДД/.

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

От българска страна:

 • Българска академия на науките /БАН/;
 • Университет за национално и световно стопанство /УНСС/;
 • Дискусионен клуб „Политика 21“;
 • Списание „Международни отношения“
 • МОРАЛ-Международна организация за реална алтернатива.

От руска страна:

 • Федерална агенция РОССОТРУДНИЧЕСТВО;
 • Обществено обединение „Руска асоциация за международно сътрудничество“ /РАМС/;
 • Институт по славянознание на Руската академия на науките;
 • Институт Европа на Руската академия на науките;
 • Дипломатическа академия при Министерството на външните работи

на Руската Федерация.

 • НАНО ВО „Институт за световни цивилизации“;
 • Списание „Международная жизнь“.

Медийни партньори:

 • Българско национално радио /БНР/;
 • Българска телеграфна агенция /БТА/;
 • Българска национална телевизия /БНТ/.

 

 

 

 

                           27 февруари /вторник/ 2018 г.

 

Място:БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ /БАН/,                                                    гр. София, ул.“15 ноември“№1

09,30 – 10,00 ч.     Регистрация

                             ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

10,00 – 10,30 ч.     Откриване на конференцията от проф.д-р Захари Захариев

Председател на Фондация „Славяни“ и Председател на

Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД

ПРИВЕТСТВИЯ

 • Академик ЮЛИАН РЕВАЛСКИ, Председател на БАН
 • Проф.д-р СТАТИ СТАТЕВ, Ректор на УНСС
 • Посланик ЧАВДАР МИНЧЕВ, Изпълнителен директор на НАМО

ОФИЦИАЛНИ ПРИВЕТСТВИЯ

 

10,30 – 11,10 ч.     ОСНОВНИ ДОКЛАДИ

 • Слово на СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАЛАШНИКОВ Сенатор във Федералното  събрание на Руската държавна Дума /Русия/
 • Проф.д.и.н. КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ НИКИФОРОВ /Русия/

„Особености на последната Руско-турска война и нейните последствия“

 • Чл.кор.проф.д.ф.н. ВАСИЛ ПРОДАНОВ /България/

„България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите“

 • Проф.д-р СИЛВО ДЕВЕТАК /Словения/

„Постижения и слабости на ЕС към Западните Балкани“

 

ПЪРВИ МОДУЛ:  

„Историческа роля и геополитически последствия на Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.“

                                     Модератори:       Проф.д-р ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ / България /

                                                                    Проф.д-р КОНСТАНТИН НИКИФОРОВ /Русия/

 

11,10 – 12,00 ч.         Доклади и изказвания

 • Проф. д.ф.н., д.п.н. ПЕТКО ГАНЧЕВ /България/

„Историческа необходимост и геополитическа логика на Руско-

турската Освободителна война /1877-1878 г./“

 • Проф. д-р ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СЛОБОТЧИКОВ /Русия/

„Демографски аспект на Руско-турската Освободителна война

(1877-1878 г.). Геодемографски последствия и изменения“

 • Докторант ЕФСТРАТИОС КИПРИОТЕЛИС /Гърция/

„Руско-турската война (1877-1878 г.) в трите измерения на времето и трите исторически епохи – геостратегически тенденции“

 • Проф. д.и.н. АЛЕКСЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ ГРОМИКО /Русия/

„Структура на историята на юбилейните дати“

 • Проф. д-р РУМЕН ГЕНОВ /България/

„Руско-турската война 1877-1878 г. и световното обществено

мнение (отразено в пресата от периода)“

 • ЖЕЛЬКО ВУЙАДИНОВИЧ и СЛОБОДАН РАДУЛЬИЙ

/Република Сръбска, Босна и Херцеговина/

„Великата Източна криза и Берлинският въпрос“

 • Доц. д-р ДИМИТЪР ВЕЧЕВ /България/

„Българската интелигенция и Руско-турската Освободителна война“

12,00 – 12,10 ч.         Кафе – пауза

12,10 – 13,50 ч.         Доклади и изказвания

 • Проф. д-р МАРИН КАЛОНКИН /България/

„Български бойни формирования XV – XIX век“

 • Акад. МИОМИР ДАШИЧ /Черна гора/

„Решенията на Берлинския конгрес за признаване независимостта

на Черна гора и Сърбия означават и тяхното отделяне“

 • Доц.д-р НИНА ЯНИКОВА /България/

„Руската общественост и Освободителната война“

 • Д-р ИРИНА ИГОРИЕВНА ДЕГТЯРЕВА /Русия/

„Кастомологически аспекти, определящи изхода на Руско-турската война 1877-1878 година“

 • Доц.д.пол.н. ИВАЙЛО ХРИСТОВ /България/

„Реални и възможни алтернативи пред българската нация

/края на XIX – началото на ХХ век/“

 • Доц.д-р ТЕОДОРИЧКА ГОТОВСКА-ХЕНДЕ /България/

„Освободителната война 1877-1878 г. – развръзка и начало за

българските чехи“

 • Проф.д-р ИСКРА БАЕВА /България/

„Освобождението на България от 1878 г. пред предизвикателствата на съвременната политика“

 • Д-р ВОЙН БОЖИНОВ /България/

„Освобождението на България, пречупено през съвременната

политкоректност и конформизма“

 • Проф.д.ф.н. ВАНЯ ДОБРЕВА /България/

„Руско-турската Освободителна война /1877-1878 г./ – съвременни

оценки и интерпретация“

 • Проф.д.и.н. РУМЯНА МИХНЕВА /България/

„Война и памет“

 • БОЯН АНГЕЛОВ /България/

„Освободителната война в българската поезия“

Д И С К У С И Я

13,50 – 14,30 ч.         Обедна почивка

 

 

                                                                       ВТОРИ МОДУЛ:

„Отношенията на България с Русия след Руско-турската Освободителна война. Актуално състояние и перспективи на българо-руските отношения“

                                     Модератори:   Посланик ФИЛИП БОКОВ /България/

                                                               Проф.д-р СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТИЕВ /Русия/

14,30 – 16,30 ч.         Доклади и изказвания

 • Проф.д.ик.н. НИНА ДЮЛГЕРОВА /България/

„Руско-български акценти на Третата българска държава: политика и дипломация“

 • Проф.д-р ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА /България/

„СССР и Мирният договор с България след Втората световна война“

 • Проф. д-р ИЛИАНА АТАНАСОВА /България/

„Ролята на българо-съветските икономически отношения за

модернизацията на България по време на Студената война“

 • МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ /Русия/

„Руско-българските отношения в съвременния етап“

 • Проф.д-р ДОНЧО КОНАКЧИЕВ /България/

„Някои актуални проблеми на икономическите връзки на България с Русия“

 • Проф.д-р СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАВРЕНТИЕВ /Русия/

„Съвременната политическа реалност и историческото съзнание на българите и руснаците“

 • Проф.д-р ДИНКО ДИНКОВ /България/

„Българо-руските отношения във вихъра на радикалните

трансформации в международната система“

 • Проф.д-р ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА ПЯДИШЕВА /Русия/

„Темата за руско-българските отношения в СМИ“

 • Д-р КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ /България/

„Неправителствените организации – важен фактор за съхраняване и развитие на историческите и духовни ценности в отношенията между България и Русия“

 • Проф.д-р ЙОРДАН БАЕВ /България/

„Сътрудничеството между София и Москва в борбата срещу ислямския и етническия тероризъм: историческият опит

/1968-1992 г./“

 • Проф. ЮЛИЙ ГЕОРГИЕВ /България/

„Международният тероризъм – глобална заплаха за света и народите на Русия и България“

 • ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ /България/

„Освободителната Руско-турска война /1877-1878 г./ в българската

литература“

 • Проф.д-р МИТКО ГЕНЧЕВ /България/

„Българо-руските отношения след промените:политика и перспективи“

 • ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСНЕЦОВ /Русия/

 

                                                                                Д И С К У С И Я

16,30 – 16,40 ч.           Кафе – пауза

Вашият коментар