Симеон Николов: Колко дяволи могат да се съберат на върха на една игла?

Posted By on 08.05.2019

Симеон Николов

При изразена готовност на 1/3-та от африканското население от 1,2 млрд души да се преселят в Европа, очакванията са до 300 милиона да се насочат към стария континент.

Въпреки уважението ми към някои личностни качества на този папа, не мога да приема, но не ме и изненадва, призивът му да отворим сърцата си за мигрантите.

Не изненадва, защото той подкрепи и Глобалния пакт за миграция на ООН.

Но да се запитаме, кой му въздейства и какво означава на практика това. При изразена готовност на 1/3-та от африканското население от 1,2 млрд души да се преселят в Европа, очакванията са до 300 милиона да се насочат към стария континент.

На 18.10.2018 г. «Поглед инфо» публикува мой коментар, в който обръщах внимание на изследване, възложено от ЕК, за разпределението на мигранти във всички страни–членки на ЕС и техния максимален капацитет на база територия, население и гъстота на заселеност, изготвен още през 2010 г., т.е. преди голямата мигрантска криза, когато страните–членки са 27, а населението 495 млн.

Той стига до умопомрачителния извод, че капацитетът на страните за приемане на мигранти е в рамките до 3 млрд и 833 млн обща численост на населението.

Оригиналът на „заключителният доклад” на ЕК, дирекция „General Home Affairs” и днес може да се извади от страницата на комисията. България с площ 111.910 кв.км и население 7.679.290 /от 2008 г./ има капацитет да достигне население от 104.230.710, а коефициентът на разпределение на мигрантите е 1,6. Колко от тях ще са българи, е ясно и без да се посочва.

Австрия, която има население от 8,3 млн. може да нарастне на 75,6 млн., а коефицентът за разпределрение на мигрантите е 1,7.

Германия, с население 82,3 млн има капацитет за население от 274 млн, а коефициентът за разпределение на мигрантите е 16,6. и т.н.

В Приложене „А” на страница 98 е публикуван Списък на интервюираните по страни, всъщност консултанти от съответните ведомства, които вероятно само са предоставили статистическата информация, между които са и имената на четирима българи, взели тлъстите хонорари, за да докажат колко дяволи могат да се съберат на върха на една игла!

Тогава си мислех, че това е налудничава идея на европейските бюрократи за мащабно и скъпо платено от нас изследване, и че за такива фантастични сценарий се е знаело както в ЕК, така и във всички страни–членки, включително и в България, защото всяка страна е предоставила консултанти за изследването.

Но след Глобалния пакт за миграция и изявленията на папата, започвам да си мисля, че тези хора са си вярвали и продължават да си вярват и днес.

 

epicenter.bg

Вашият коментар