МАРШРУТЪТ НА ВТОРИЯ РЪКАВ НА „ТУРСКИ ПОТОК“

Posted By on 28.01.2019

МАРШРУТЪТ НА ВТОРИЯ РЪКАВ НА „ТУРСКИ ПОТОК“

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Денмез отбелязал, че вторият ръкав на газопровода „Турски поток“ ще бъде въведен в експлоатация на 31 декември 2019 година. Заместник-директорът на енергийното направление на Института по енергетика и финанси на Русия Алексей Белогорев нарекъл озвучените срокове напълно реалистични, отбелязвайки, след това предстои достатъчно продължителен период за влизането на газопровода в действие.

На пълна мощност вторият ръкав може да заработи само след подписването на конкретни договорености с купувачите на руски газ в Европа. Най-вероятен днес изглежда маршрута през България, Сърбия, Унгария и Словакия. Нещо повече, операторите на Унгария, Словакия и Австрия вече провели търгове за резервиране на нови мощности от октомври 2022 години за седем години.

„Що се касая до рисковете за Украйна, те са твърде сериозни. Първият ръкав точно ще отнеме част от транзита – става дума за 15,75 млрд. куб.м. газ годишно, които пряко ще се транспортират в Турция. Що се касае до страните на Юго-Източна Европа, то този въпрос се обсъждал по време на визитата на Владимир Путин в Сърбия. Там той анонсирал капиталовложения от 1,4 млрд. долара в инфраструктурата за транспортиране на газ от България в Унгария. Според сръбското ръководство, проектът е напълно реалистичен, строителството ще започне още през март 2019 и към 2020 година ще влезе в действие. Остава докрай да се постигне договореност с България, но това е напълно реален процес. Със Сърбия по-рано били решени въпросите на строителството, тъй като тя не влиза в ЕС, защото „Газпром“ не може пряко да влага средства в ЕС в инфраструктурни мощности. След реализирането на втория ръкав, транзитът през Украйна ще се съкрати с още 15,75 млрд.куб.м.“, обобщил Митрахович.

По-рано експерти заявили, че през Украйна ще се транспортират около 25-30 млрд.куб.м. годишно плюс някакви резервни мощности. При влизане в действие на обиколните маршрути от гледна точка на осигуряване на надеждност на доставките в Европа, Украйна няма да бъде нужна, макар, че някакъв обем на минимални доставки ще се запази, но той изцяло ще зависи от търсенето на газ в Европа.

Инфо:РУСКО-БЪЛГАРСКИ КРЪСТОПЪТ

Вашият коментар